Passend Onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!

Op 16 maart 2017 organiseren Gedragswerk, Ingrado, de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO), het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO), Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs, de tweede bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters’. Vorig jaar ging op de dag van de Leerplicht de beweging van de Lansbrekers van start met de eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? […]

Lees meer

EO maakt ontwapenende kinderserie over kanker

Mag je in een achtbaan als je een hersentumor hebt? Kan je nog naar school als je aan leukemie lijdt? En is het gek om na te denken over wat je later wilt worden als je ernstig ziek bent? In het nieuwe EO-kinderprogramma ‘Hallo, ik heb kanker’ filmen vier tieners hoe hun leven met kanker […]

Lees meer

OZL leerling Tijn haalt half miljoen op met nagellakken voor Serious Request

Het Glazen Huis in Breda heeft sinds vandaag een nagellakluik: binnen stond Tijn (6) nagels te lakken en geld op te halen. Dat is namelijk Tijns laatste wens, zoveel mogelijk geld ophalen voor Serious Request.
Tijn heeft hersenstamkanker en niet lang meer te leven. Samen met zijn vader Gerrit kwam hij vanmorgen naar het Glazen Huis om […]

Lees meer

Een zieke leerling in de klas, en dan?

In heel Nederland zijn consulenten onderwijsondersteuning Zieke leerlingen (OZL) werkzaam. Zij werken binnen de Universitair Medische Centra en vanuit regionale onderwijsadviesbureaus samen aan goed onderwijs voor zieke leerlingen. De ondersteunning door de consulenten OZL wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en is daardoor voor de school en ouders kosteloos. In deze nieuwe folder kunt […]

Lees meer

Passend onderwijs aan zieke kinderen

In het blad PO Magazine is in november 2016 in het themanummer ‘Passend onderwijs bestaat al lang’ een artikel opgenomen over passend onderwijs aan zieke kinderen. In het hele land zetten consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) zich ervoor in om kinderen met een ziekte zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen geven. Het gaat daarbij niet […]

Lees meer

Expertisepunt voor ernstig zieke kinderen beschikbaar

Ouders, professionals en gemeenteambtenaren die te maken hebben met ernstig zieke kinderen kunnen sinds 3 november hun zorgvragen stellen aan deskundigen, via het Meldpunt Juiste Loket.
De deskundigen beantwoorden vragen, verwijzen naar de juiste instantie of zoeken zelf naar een passende oplossing. Zij bieden ook maatwerk. Het expertisepunt maakt deel uit van het Meldpunt Juiste Loket.
Het expertisepunt […]

Lees meer

Een kind met diabetes in de klas

Ongeveer tweeduizend basisschoolleerlingen hebben diabetes type 1. Zij maken geen insuline aan. Wat betekent het om een kind met diabetes type 1 op school te hebben? ‘We ervaren dat er eigenlijk niets mis kan gaan ‘ zegt directeur Schurink van basisschool de Ark in Elst, waar Bjorn op school zit. Rond de herfstvakantie was bij […]

Lees meer

Onderwijs, ook als je ziek bent.

In het blad Attent van de Vereniging ouders, kinderen & kanker is onlangs een artikel verschenen over het belang van Onderwijs, ook als je ziek bent. In het artikel wordt aandacht besteed aan de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen die een belangrijke rol spelen bij het onderwijs van leerlingen met kanker. Zij bieden zowel hulp aan […]

Lees meer

School en gemeente doen te weinig tegen thuiszitten

Veel scholen en gemeenten doen onvoldoende om een passende onderwijsplek te vinden voor thuiszitters. Duizenden kinderen zitten daardoor onnodig thuis, stelt Marc Dullaert in een interview in de Volkskrant. Voormalig Kinderombudsman Dullaert ziet sinds juni toe op de uitvoering van het Thuiszitterspact. Hij merkte dat in sommige gemeenten het aantal thuiszitters in korte tijd is gehalveerd. […]

Lees meer

Steeds meer jonge kinderen met eetstoornis

Bij de kliniek voor eetstoornissen van Emergis worden steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd aangemeld.
In vier jaar tijd is het aantal bijna verdrievoudigd. Vier jaar geleden, in 2012, waren het er nog twintig. In 2015 was dat aantal bijna verdubbeld tot 49. Halverwege 2016 stond de teller op 36 van wie vijf er zo ernstig […]

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter