Gewoon (on)zichtbaar?

Gewoon (on)zichtbaar : Over de attitude van leerkrachten in het reguliere onderwijs met betrekking tot het leren van kinderen met een chronische somatische aandoening
(2010) Marije Kort
UMCG, Educatieve Voorziening
Iedere dag gaan er ruim 1,5 miljoen kinderen naar het basisonderwijs. Van deze kinderen heeft 1 op de 10 een chronische somatische aandoening. Dat zijn 150.000 kinderen die […]

Lees meer

Nu ben ik aan het woord!

Nu ben ik aan het woord! : Ervaringen met school en leren van leerlingen met een chronische of langdurige ziekte
(2010) Jellina Timmer
UMCG, Educatieve Voorziening
De educatieve voorziening (EV) van het UMCG hecht veel waarde aan continuïteit van het onderwijs als een leerling chronisch of langdurig ziek wordt. De EV wil weten of leerlingen zelf dit belang […]

Lees meer

sticky-header

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken, kunnen scholen van het primair en voortgezet onderwijs, en in sommige gevallen het mbo, de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de zeven universitair medische centra in Nederland. Samen vormen zij het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

Nieuws

Staartdelingen in je PYJAMA aan het infuus

IN: Dagblad de Limburger, 12 juni 2010.
Ook kinderen die ziek zijn hebben recht op onderwijs. In Maastricht werd gisteren een congres afgesloten van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon). Want infuus, beademing of rolstoel hoeven geen belemmering te zijn voor scheikunde, spelling of staartdelingen.
 

Lees meer

Ziek en toch in de klas

Je ene leerling is 15 jaar en heeft een ernstig ongeluk gehad. Je andere kampt met een chronische ziekte. Ze kunnen wekenlang of misschien wel langer niet naar school. Onderwijs op afstand met behulp van ICT kan ervoor zorgen dat de klas weer compleet is.

Lees meer

Ziek kind in de klas

Een ernstig of chronisch ziek kind in de klas? Zorg dat je leerling zichtbaar blijft, letterlijk en figuurlijk. 11 Tips

Lees meer

Website voor kinderen: Uitdokteren

Uitdokteren is een website die kinderen voorbereidt op een ziekenhuisbezoek of opname met medewerking van het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Lees meer

Help, een zieke in mijn klas! : Begeleiden van een zieke leerling

Ook voor de leerkracht is het schrikken wanneer een van de leerlingen (langdurig) ernstig ziek blijkt te zijn. Hoe moet je hiermee omgaan? Vaak worden de zieke leerling en zijn ouders zoveel mogelijk ontzien; maar je zou ook voor een actieve aanpak kunnen kiezen.
IN: HJK Jrg.37 (2010) nr.10
Vivian Colland en Carla Hendriks

Lees meer

Zorgen dat zieke kinderen zich blijven ontwikkelen

Wanneer een kind ziek is en in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan het onderwijs toch gewoon doorgaan. Het kind krijgt dan begeleiding en les van de afdeling Educatieve Voorziening.

Lees meer

Euronews: Educatieve Voorziening Amsterdam

Engelstalige voorlichtingsfilm over de Educatieve Voorziening in Amsterdam

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter