De WKZ-school

Laat kinderen zo snel mogelijk weer dingen voor school doen, is het uitgangspunt van de WKZ-school: ondanks dat kinderen lichamelijk iets mankeren, ze kunnen wél nog denken. Door les te krijgen ontdekken ze dat ze meer kunnen dan ze dachten en daar genieten ze van.

Lees meer

Ziek zijn… en tóch naar school

Imke van de Venne, Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen bij het UMC Utrecht. IN: Praxisbulletin, Jrg. 28 (2010-2011), nr. 5 (januari 2011)

Lees meer

Video: Lerarenwissel voor 1 dag

In het ziekenhuis wordt les gegeven aan kinderen van vier tot en met achttien jaar die langer dan een week opgenomen zijn. Soms in een klas, maar meestal aan bed. Dit kan komen door de leeftijdsverschillen, maar ook vanwege infectierisico’s of omdat de kinderen een specifieke behandeling ondergaan.

Lees meer

Beter zorg voor, dan zorg over zieke leerlingen

Henk Demper, adviseur en consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen, Marant. IN: Frappant 44, november 2010

Lees meer

Gewoon (on)zichtbaar?

Gewoon (on)zichtbaar : Over de attitude van leerkrachten in het reguliere onderwijs met betrekking tot het leren van kinderen met een chronische somatische aandoening
(2010) Marije Kort
UMCG, Educatieve Voorziening
Iedere dag gaan er ruim 1,5 miljoen kinderen naar het basisonderwijs. Van deze kinderen heeft 1 op de 10 een chronische somatische aandoening. Dat zijn 150.000 kinderen die […]

Lees meer

Nu ben ik aan het woord!

Nu ben ik aan het woord! : Ervaringen met school en leren van leerlingen met een chronische of langdurige ziekte
(2010) Jellina Timmer
UMCG, Educatieve Voorziening
De educatieve voorziening (EV) van het UMCG hecht veel waarde aan continuïteit van het onderwijs als een leerling chronisch of langdurig ziek wordt. De EV wil weten of leerlingen zelf dit belang […]

Lees meer

sticky-header

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken, kunnen scholen van het primair en voortgezet onderwijs, en in sommige gevallen het mbo, de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de zeven universitair medische centra in Nederland. Samen vormen zij het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

Nieuws

Staartdelingen in je PYJAMA aan het infuus

IN: Dagblad de Limburger, 12 juni 2010.
Ook kinderen die ziek zijn hebben recht op onderwijs. In Maastricht werd gisteren een congres afgesloten van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs (Ziezon). Want infuus, beademing of rolstoel hoeven geen belemmering te zijn voor scheikunde, spelling of staartdelingen.
 

Lees meer

Ziek en toch in de klas

Je ene leerling is 15 jaar en heeft een ernstig ongeluk gehad. Je andere kampt met een chronische ziekte. Ze kunnen wekenlang of misschien wel langer niet naar school. Onderwijs op afstand met behulp van ICT kan ervoor zorgen dat de klas weer compleet is.

Lees meer

Ziek kind in de klas

Een ernstig of chronisch ziek kind in de klas? Zorg dat je leerling zichtbaar blijft, letterlijk en figuurlijk. 11 Tips

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter