Protocollen onverwachte gebeurtenissen

GGD Groningen heeft voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs een aantal protocollen opgesteld. U kunt deze gebruiken bij onverwachte gebeurtenissen, waarbij van u als schoolleiding wordt verwacht dat u correct en tijdig handelt.

Wanneer een leerling of leerkracht onverwacht overlijdt, vraagt dit om onmiddellijke actie van de schoolleiding en de docenten. Het protocol ‘Plotselinge dood van een leerling of leerkracht’ biedt houvast in deze hectische en verdrietige situatie.

Het Protocol bevat:

  • achtergrondinformatie;
  • gesprekstips;
  • aandachtspunten voor het verwerkingsproces;
  • standaardbrieven.
Protocollen onverwachte gebeurtenissen