Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is om mensen met PDS te steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

  • lotgenotencontact;
  • voorlichting aan patiënten, artsen en anderen;
  • stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS;
  • behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Vaak duurt het lang voordat de diagnose gesteld is. Bovendien is behandeling moeilijk en genezing niet mogelijk. Patiënten krijgen niet altijd goede voorlichting over PDS en voelen zich vaak niet serieus genomen. Het is lastig om met anderen over een darmziekte te praten. Maar bij een patiëntenvereniging kunnen lotgenoten elkaar vinden en van elkaar leren.

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)