Passend onderwijs aan zieke kinderen

In het blad PO Magazine is in november 2016 in het themanummer ‘Passend onderwijs bestaat al lang’ een artikel opgenomen over passend onderwijs aan zieke kinderen.

In het hele land zetten consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) zich ervoor in om kinderen met een ziekte zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen geven. Het gaat daarbij niet om een griepje of verkoudheid, maar een chronische of langdurige ziekte die ervoor kan zorgen dat kinderen (tijdelijk) niet of slechts beperkt kunnen participeren in het regulier onderwijs. Deze voorziening bestaat al veel langer dan passend onderwijs.

Voor meer informatie lees het artikel. po-magazine-jaargang-4-nummer-5-november-2016

Passend onderwijs aan zieke kinderen