Uit de praktijk

We delen graag mooie voorbeelden van good practise. Voorbeelden waarbij snel en adequaat gehandeld wordt, onderwijs op maat wordt verzorgd, waar kinderen en jongeren ondanks hun ziekte of aandoening toch naar school gaan, ze geen onnodige leerachterstanden oplopen en contact houden met klasgenoten.

Obesitasbehandeling thuis lastig vol te houden

Obesitasbehandeling thuis lastig vol te houden

Een jaar lang volgde de Gooi en Eemlander Dee en Marloes in hun strijd tegen obesitas, oftewel ernstig overgewicht. Zij werden hiervoor behandeld bij behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum. Het afgelopen jaar moesten ze het zelf doen. Hoe is het nu met...

De ziekte van Lyme, overwonnen op rijm

De ziekte van Lyme, overwonnen op rijm

Alberdien Rook heeft tijdens en na haar ziekte (Lyme) een gedicht gemaakt. Zij vindt het goed dat het op de Ziezon-site wordt geplaatst. Heel hartelijk dank, Alberdien!

WKZ: In het ziekenhuis naar school

WKZ: In het ziekenhuis naar school

Het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft zijn eigen school voor kinderen die lang in het ziekenhuis liggen. Alles is erop gericht om de ontwikkeling van de kinderen in het ziekenhuis zo gewoon mogelijk door te laten gaan. Onderwijs neemt dan ook een belangrijke...

Naar school in het ziekenhuis

Naar school in het ziekenhuis

Leerlingen die in het reguliere onderwijs of op een school voor speciaal onderwijs zitten en lijden aan een chronische of acute ziekte, hebben het vaak moeilijk wanneer het gaat om het dagelijks volgen van onderwijs, aangezien sommige van hen voor langere of kortere tijd in een universitair ziekenhuis liggen.