Naar school in het ziekenhuis

Leonie Wassen, Consulent OZL Universitair Medisch Centrum Utrecht schetst een beeld van leerlingen die in het reguliere onderwijs of op een school voor speciaal onderwijs zitten en lijden aan een chronisch of acute (psycho)somatische ziekte.

Zij hebben het vaak moeilijk wanneer het gaat om het dagelijks volgen van onderwijs, aangezien sommige van hen voor langere of kortere tijd in een Universitair Medisch Centrum liggen.

Het artikel is hier beschikbaar.

IN: De wereld van het jonge kind
Jrg. 40 (januari 2013) Nr. 5