Onderwijs voor hartekinderen

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis werd in maart 2020 Digitale Week van het Kinderhart met als thema ‘aangeboren hartafwijking’ georganiseerd. Professionals binnen en buiten het WKZ gaven online presentaties aan ouders en verloskundigen. Ook het onderwijs aan ‘hartekinderen’ kwam aan bod. Bekijk hier het onderdeel van de Educatieve Voorziening in de webinar ‘Begeleid met je hart- begeleiding van kind en gezin’:

 

Onderwijs voor hartekinderen