MOOV.nl

Deze website is ontwikkeld en geproduceerd door Spierziekten Nederland. De website is bedoeld als informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren met een spierziekte van 12 tot 18 jaar. Jongeren vinden op deze site veel praktische tips, info en filmpjes om dingen zelfstandig te regelen.
Een team van redacteuren verzorgt en bewaakt de inhoud.

MOOV.nl