Nieuwe brochure over het Post-Covid syndroom

Kinderen die een corona-infectie hebben doorgemaakt, kunnen soms nog lang klachten ervaren. Als er 12 weken of meer na acute COVID-19-infectie aanhoudende of nieuwe klachten zijn, zonder andere verklaring, kan een arts het Post-Covid syndroom vaststellen. Voor schoolgaande kinderen betekent dit vaak een periode met veel schoolverzuim. Ze moeten plots op de rem en zijn niet gewend om nauwelijks energie te hebben. Soms kan een kwartier naar school fietsen al te veel zijn.

Consulent Tim Kallenbach heeft samen met een aantal collega’s, de brochure “Een leerling met Post-Covid syndroom, informatie en advies voor leraren” geschreven. Het is een handreiking die is geschreven om scholen zo goed mogelijk in te kunnen laten spelen op de gevolgen voor het onderwijs. Bekijk HIER de brochure.

Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen? Of heeft u zelf een kind in de klas met klachten die horen bij het Post-Covid syndroom? Neem dan contact op met een van onze consulenten.

Nieuwe brochure over het Post-Covid syndroom