Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

De NCFS behartigt de belangen van mensen met CF, geeft voorlichting, maakt lotgenotencontact mogelijk en zet zich in voor onderzoek, dat nog steeds hard nodig is.
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting