Huidpatiënten Nederland

Meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft een chronische huid- of haaraandoening. Sommige mensen worden met een huid- of haaraandoening geboren, anderen krijgen deze in de loop van hun leven.

Sommige aandoeningen zijn erfelijk en/of familiair. Andere ontstaan door omgevingsinvloeden of allergieën. Soms is er een afdoende behandeling beschikbaar, maar vaak ook niet.

Patiënten hebben op verschillende manieren last van een huid- of haaraandoening. Er zijn lichamelijke gevolgen, zoals jeuk en pijnlijke plekken. Maar er zijn ook psychosociale gevolgen door schaamte, pesten, niet serieus genomen worden of geen werk kunnen vinden. Samen maakt dit de ziektelast voor veel patiënten erg hoog.

Huidpatiënten Nederland is de bundeling van mensen met huid- en haaraandoeningen. Naast individuele leden zijn specifieke patiëntenverenigingen bij ons aangesloten. Huidpatiënten Nederland verenigt ruim 15.000 patiënten en ondersteunt activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en voorlichting.

Huidpatiënten Nederland maakt zich sterk voor alle mensen met een huid- of haaraandoening en verenigt mensen met een huid- of haaraandoening met als doel hun positie in de zorg en de kwaliteit van zorg te versterken.

Huidpatiënten Nederland