Medisch handelen op de basisschool

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs kunnen scholen vaker te maken krijgen met de vraag om medische handelingen te verrichten bij leerlingen met een (chronische) lichamelijke ziekte. Schoolmedewerkers blijken vaak vragen te hebben over hoe dit te regelen. Jeugdarts Michele Haagmans adviseert in het artikel ‘Medisch handelen op de basisschool’ op basis van onderzoek hoe knelpunten weggenomen kunnen worden. Lees hier het volledige artikel op primaonderwijs.nl.

 

Medisch handelen op de basisschool