Geslaagd! Of toch niet…?

Afgelopen weken werden de uitslagen van de examenkandidaten bekend gemaakt. De vlag kon bij velen uit. Zieke leerlingen maken vaak hun examen in verschillende tijdvakken, zij weten nog niet of zij geslaagd zijn. Althans, niet voor alle vakken…

“Dat vind ik wel jammer”, zegt de zestienjarige Fleur, die dit jaar wis- en scheikunde voor de havo in het tweede tijdvak maakt. “Klasgenoten zijn al aan het feesten, terwijl ik nog moet blokken. Maar ja, het is wel fijn dat ik de twee moeilijkste vakken later kan maken. Dan heb ik meer tijd om me er goed op te focussen.”

Fleur heeft ernstige astma. In de aanloop naar het examen heeft ze diverse aanpassingen gehad in het PTA, het programma van toetsing en afsluiting. School dacht goed mee, maar wist bijvoorbeeld niet dat het doorgeven van de resultaten van de schoolexamens tot het moment van het centraal schriftelijk eindexamen mogelijk was. Zo kon Fleur de week voor haar eindexamen wiskunde nog de laatste PTA-toets maken.

Fleur maakt dit jaar gebruik van de zogenaamde duimregel – een onvoldoende uitslag van het examen wegstrepen, vanwege gemiste lessen door de corona-lockdowns. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Fleur moest dus wel examen doen voor dit vak. Dat leverde stress op, iets wat niet ten goede kwam aan haar gezondheid. Toch is Fleur blij dat ze het eindexamen zo heeft kunnen spreiden, omdat ze nu geen jaar over hoeft te doen. Ze heeft zich al aangemeld bij haar vervolgstudie.

 

Even op een rijtje:

Naast het eerste tijdvak kunnen examenkandidaten gebruik maken van het tweede en derde tijdvak. De examensecretaris van school kon tot 13 juni de kandidaten die hier gebruik van wilden maken, aanmelden bij DUO.

Het tweede tijdvak is van 13 tot en met 24 juni 2022. De uitslag volgt op 1 juli 2022.

Het derde tijdvak is van 5 tot en met 8 juli 2022. De uitslag volgt op 14 juli 2022.

Voor zeer uitzonderlijke gevallen is er een vierde tijdvak, meestal in augustus. Dit kan alleen geregeld worden via DUO.

 

Naast examineren op school is het ook mogelijk om examens af te nemen op een andere locatie, zoals het ziekenhuis of thuis bij de zieke leerling. Het kan, maar er moet veel geregeld worden. Bij elk examen zijn er twee surveillanten aanwezig; een docent van de school en in de meeste gevallen een consulent OZL. De regels voor het afnemen van een examen buiten school zijn te vinden in het Examendossier.

 

Geslaagd! Of toch niet…?