Erfelijkheid.nl

Erfelijkheid.nl is een site van het Erfocentrum, het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid.

Missie is om mensen te ondersteunen bij het maken van keuzes rond erfelijkheid en gezondheid. Om dit te bereiken geeft het Erfocentrum onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting. Dit doen we door middel van websites, films, brochures en onze vraagbaak de Erfomail. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de Centra voor Klinische Genetica. Daarnaast werken we in opdracht van andere organisaties en fondsen.

Erfelijkheid.nl