Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Op 20 juni 2017 is de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar passend onderwijs. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Daarvan is nu de helft verstreken. Een goed moment om de tussenbalans op te maken.

De staatssecretaris constateert dat passend onderwijs goed op weg is: nog niet alle doelen zijn bereikt, maar er zijn veel positieve ontwikkelingen:

  • Er wordt steeds meer samengewerkt tussen regulier en speciaal onderwijs.
  • Meer leerlingen krijgen een passende plek op een reguliere school.
  • De aandacht voor thuiszitters is toegenomen. Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn samen actief bezig om te kijken hoe zij ook voor deze leerlingen onderwijs kunnen organiseren.
Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs