Leerlingen met Cystic Fibrosis: overgang van PO naar VO

Informatie en advies voor leraren

Hoe begeleid je een leerling met Cystic Fibrosis (CF) van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? Deze folder biedt leerkrachten en andere betrokkenen handreikingen om een leerling met CF te ondersteunen bij het volgen van onderwijs.