Website voor kinderen: Uitdokteren

Uitdokteren is een website die kinderen voorbereidt op een ziekenhuisbezoek of opname met medewerking van het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Lees meer

Help, een zieke in mijn klas! : Begeleiden van een zieke leerling

Ook voor de leerkracht is het schrikken wanneer een van de leerlingen (langdurig) ernstig ziek blijkt te zijn. Hoe moet je hiermee omgaan? Vaak worden de zieke leerling en zijn ouders zoveel mogelijk ontzien; maar je zou ook voor een actieve aanpak kunnen kiezen.
IN: HJK Jrg.37 (2010) nr.10
Vivian Colland en Carla Hendriks

Lees meer

Zorgen dat zieke kinderen zich blijven ontwikkelen

Wanneer een kind ziek is en in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan het onderwijs toch gewoon doorgaan. Het kind krijgt dan begeleiding en les van de afdeling Educatieve Voorziening.

Lees meer

Euronews: Educatieve Voorziening Amsterdam

Engelstalige voorlichtingsfilm over de Educatieve Voorziening in Amsterdam

Lees meer

Ziek en toch naar school

Ziek en toch naar school : onderwijsopvattingen van ouders/verzorgers, docenten en consulenten, die betrokken zijn bij een chronisch of langdurig ziek kind in de schoolgaande leeftijd over onderwijs op de thuisschool
(2009) Hilde van Slochteren
UMCG, Educatieve Voorziening
Het volgen van onderwijs levert voor zieke kinderen in veel gevallen problemen op. Uit de grote hoeveelheid literatuur blijkt dat […]

Lees meer

Het gaat over 250 tot 400.000 leerlingen / Over een witte vlek in het zorgbeleid

Ernstig zieke kinderen kun je gerust rekenen tot de groep kinderen die extra zorg nodig hebben. Toch ontbreekt deze doelgroep in veel zorgplannen van (basis)scholen, hoewel dit toch een wettelijke verplichting is. “Misschien”, zegt de coördinator van de ondersteuningsorganisatie ziezon, het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, Michel Kleuters, “heeft dat te maken met het […]

Lees meer

Agenda

Contact Consulenten

Volg Ziezon op Twitter