Op weg naar het diploma

Omdat een ziekte of beperking de toegankelijkheid tot een examen niet mag verhinderen, kan de wijze van afname aangepast worden aan de mogelijkheden van de kandidaat.

In de brochure ‘Op weg naar het diploma’ staan alle mogelijke aanpassingen uitgebreid beschreven. De informatie is samengesteld door Ingrid de Jong, consulent OZL bij de Educatieve Voorziening AMC/VUmc, 2018.
Lees hier:  Op weg naar het diploma – Examendossier 2018

Afhankelijk van de belemmeringen die de leerling ondervindt, zijn o.a. de volgende aanpassingen mogelijk:

 • Verlenging van tijd voor toetsen en examens;
 • Inhalen van toetsen en examens op een ander tijdstip;
 • Aanpassing van schoolexamens;
 • Vrijstelling voor het vak lichamelijke opvoeding;
 • Het minder arbeidsintensief maken van verplichte examenonderdelen;
 • Spreiding van het centrale examen over het eerste, tweede en derde tijdvak (in mei, juni, resp. augustus);
 • Spreiding van het eindexamen over twee schooljaren;
 • Afname van examens op een andere locatie (thuis of in het ziekenhuis).

De examens moeten de voorgeschreven stof dekken, dus minder toetsen mag bijvoorbeeld wel, maar delen van de verplichte stof weglaten mag niet.

School kan vragen om een verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld een arts of psycholoog), waaruit blijkt dat de gevraagde aanpassing noodzakelijk is.

De meeste aanpassingen moet de school melden bij de inspectie. Over verdergaande aanpassingen kan de school overleggen met het College voor Toetsen en Examens.


Print Friendly, PDF & Email

Examen en Diploma

 • Dankzij het gebruik van de Klasgenoot en onder begeleiding van consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) hebben ook dit jaar langdurig zieke leerlingen aan de eindexamens kunnen deelnemen.

 • Het project KlasseContact van het KPN Mooiste Contact Fonds maakte online examen doen afgelopen jaar mogelijk voor ongeveer 15 eindexamenleerlingen.

 • Overzicht van de wettelijke en organisatorische mogelijkheden voor de school, zodat voor het management, de afdelingsleiders, de mentoren, de docenten en begeleiders en natuurlijk ook voor de leerling zelf en de ouders duidelijk is, wat er in principe kan en mag.