Ziek zijn en toch eindexamen doen

Lees in De Telegraaf over kinderen die te maken krijgen met ziektes waardoor de schoolcarrière noodgedwongen op pauze wordt gezet, maar er tóch in slagen om aan het einde van hun middelbare schooltijd de vlag uit te hangen. Onderwijsconsulenten Charlotte Breed en Lucelle Verloop zijn aangesloten bij Netwerk Ziezon en begeleiden de eindexamenleerlingen in het artikel.

Een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kan een zieke leerling de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan een consulent OZL het onderwijs zo organiseren dat dit aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling. Kijk hier voor meer informatie.

Ziek zijn en toch eindexamen doen