Week Chronisch Zieken en medisch handelen op school

9 november t/m 16 november is het de Week Chronisch Zieken. Hieronder vallen onder andere leerlingen met diabetes. Zij moeten vaak gedurende de dag insuline spuiten. Hierbij is in sommige gevallen hulp van een volwassene nodig en hierdoor kunnen bij scholen vragen ontstaan omtrent medisch handelen. Voor dergelijke situaties zijn protocollen ontwikkeld. Via deze link vindt u deze protocollen en kunt u meer lezen over medicijngebruik en medisch handelen op school.

Week Chronisch Zieken en medisch handelen op school