VIDEO: het onderwijs van een chronische of langdurig zieke leerling in het voortgezet onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor alle jongeren, daarover zijn we het allemaal met elkaar eens. Niet voor alle jongeren is het vanzelfsprekend dat ze onderwijs kunnen volgen. Als een leerling chronisch of ernstig ziek is, hebben ze soms iets extra’s nodig. De leerling kan daardoor, zoveel mogelijk, gewoon onderdeel blijven van de groep en samen met hen uitstromen naar onderwijs of een opleiding die bij hem/haar past. Deze video geeft een inkijk in het belang van het onderwijs voor deze groep leerlingen en de mogelijkheid om daar als school onderwijsondersteuning te krijgen door de consulenten aangesloten bij Netwerk Ziezon.

Een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kan een zieke leerling de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan een consulent OZL het onderwijs zo organiseren dat dit aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling.

VIDEO: het onderwijs van een chronische of langdurig zieke leerling in het voortgezet onderwijs