VIDEO: De studieloopbaan van een chronische of langdurig zieke leerling

Tijdens het loopbaanoriëntatietraject wordt gekeken naar wie je bent, wat je kan en wat je wil. Voor leerlingen met een chronische of langdurige ziekte komt daar vaak een extra vraagstuk bij: Welke invloed heeft mijn ziekte op dit traject en mijn keuze, en hoe ga ik daar mee om? In deze korte video geven we een kijkje in het loopbaantraject van Isa.

VIDEO: De studieloopbaan van een chronische of langdurig zieke leerling