Reuma Nederland

Op school leren kinderen meer dan alleen rekenen, schrijven en lezen. Een kind leert er ook vriendjes te maken, zich sociaal te ontwikkelen en steeds zelfstandiger te worden. Het is voor kinderen met jeugdreuma dan ook van belang dat zij een zo normaal mogelijk leven leiden. Naar school gaan hoort daarbij.

Jeugdreuma is een aandoening waarbij de gewrichten en soms de organen regelmatig ontstoken zijn. Het lichaam is voortdurend aan het vechten tegen deze ontstekingen. Kinderen met reuma zijn daardoor vaak moe. Ook medicijnen veroorzaken vaak moeheid. Kinderen met reuma kunnen zich hierdoor niet altijd even goed concentreren in de klas. De gewrichten van kinderen met reuma zijn kwetsbaar: de gewrichten doen pijn, zijn gezwollen of stijf. Vooral ’s ochtends, als het lichaam nog stijf is, geeft dit de nodige problemen. Kinderen met reuma kunnen meestal niet lang zitten. Ook hun motoriek is niet altijd even goed. Dat is te zien in de gymzaal, maar ook in de klas, bijvoorbeeld tijdens het schrijven.

Op deze website lees je alle relevante informatie en tips over het basis- en voortgezet onderwijs.

Reuma Nederland