Reik thuiszitters de hand!

Hoe kunnen professionals het best omgaan met leerplichtige jongeren die thuis zitten? Meestal gaat het om kwetsbare kinderen, complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. Voor de aanpak van thuiszitters is niet één perfecte oplossing. Wel zijn er diverse acties die de kans op succes vergroten. De samenwerkende jeugdinspecties bundelden praktijkvoorbeelden en tips op een website met een praktische handleiding voor professionals: reikthuiszittersdehand.nl.

Reik thuiszitters de hand!