Nationale Vrijwilligersdag

Vandaag zetten wij alle vrijwilligers die zieke leerlingen begeleiden in het zonnetje! Voor het individueel lesgeven aan leerlingen thuis werken consulenten in diverse regio’s samen met enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers hebben een onderwijsbevoegdheid of de specifieke vakkennis die een leerling nodig heeft. Eén van deze vrijwilligers is Barend de Jonge, hij werkt als vrijwilliger voor OZL IJsselgroep:

Mijn naam is Barend de Jonge en ik ben inmiddels 71 jaar oud. Na mijn studies natuur- en scheikunde (waar ook wiskunde en de opkomende IT bij hoorden) in Leiden, ben ik in Zwolle 40 jaar docent wis- en natuurkunde geweest. Daarnaast heb ik lang bij een particuliere school gewerkt, waarvan anderhalf jaar als schoolleider, en heb ik meerdere maatschappelijke functies bekleed. Toch ben ik er in geslaagd om zes kinderen op te voeden (samen met mijn vrouw natuurlijk, die overigens parttime in het basisonderwijs werkte). Het begeleiden van leerlingen en het geven van één-op-één les (bijles) is me altijd goed af gegaan en werd in de regel goed gewaardeerd.

Na mijn pensionering lag het natuurlijk niet voor de hand om achter de geraniums (in mijn geval: orchideeën) te gaan zitten, dus heb ik me aangemeld voor vrijwilligerswerk. Zo heb ik al heel veel mensen, ouderen en jongeren, geleerd met ”de computer” om te gaan. Ook werd ik gevraagd om bij een huiswerkinstituut aan de slag te gaan. 

Zo’n anderhalf jaar geleden werd mij gevraagd of ik als vrijwilliger voor OZL IJsselgroep wil werken. Omdat het bij mijn levensovertuiging hoort om te weten dat een mens niet voor zichzelf alleen leeft, maar ook voor zijn naaste(n), heb ik positief gereageerd op dit verzoek.  Jonge, zieke leerlingen kunnen de hulp van een docent natuurlijk goed gebruiken, net als goede, morele steun en overleg over hun studiemogelijkheden. In de periode maart 2019 tot maart 2020 heb ik, naar ieders tevredenheid, een aantal leerlingen kunnen helpen. Mijn ervaring is dat de leerlingen opleven van privé onderwijs. Op school is het vaak niet mogelijk om goede aandacht en begeleiding te krijgen. Maatgericht één-op-één onderwijs kan leerlingen uit een dip halen. Door de juiste uitleg begrijpen ze de lesstof en krijgen interesse in het vak. Door mijn persoonlijke begeleiding kan ik meegaan in het denkproces van de leerling, meekijken met wat ze doen en hun tempo volgen. Dit lukt niet in een klas van 30 leerlingen.

 Een leerling die me het meest bij is gebleven is een Havo leerling die bezig was met haar schoolexamens. Ondanks haar ernstige ziekte staat zij zo positief in het leven. Dat is mooi om te zien en mee te maken. Mijn ervaringen als vrijwilliger bij OZL IJsselgroep zijn positief, helaas heeft corona roet in het eten gegooid. Op dit moment ga ik niet naar leerlingen thuis, wel ben ik beschikbaar om onderwijs via de computer te geven.

 Een quote van een leerling: “meneer de Jonge is zeer betrokken, leerzaam en geduldig. Een echte leerkracht met hart voor zijn vak en leerling.” 

Nationale Vrijwilligersdag