Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school

Zorgeloos met diabetes naar school begon twee jaar geleden als een droom van ouders. Door een krachtig en breed gedragen lobby zijn de mogelijkheden voor school en ouders om verantwoord invulling te geven aan diabeteszorg op school inmiddels verruimd.

Zo is het weigeren van kinderen met diabetes op school verleden tijd. Daarnaast mag sinds kort onderwijspersoneel ook officieel handelingen verrichten in het kader van diabeteszorg. Eerder was het zo dat ouders van jonge kinderen met diabetes vaak onder schooltijd stand-by moesten staan. Om bijvoorbeeld bij hun kind bloedsuiker te kunnen meten met een vingerprik, en de juiste dosis insuline toe te dienen. Veel ouders voelden zich daardoor genoodzaakt om minder te werken of zelfs hun baan op te zeggen.

Ook schoolpersoneel mag prikken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school. Voortaan beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het toedienen van insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden, zoals:

  • op vrijwillige basis
  • met instemming van ouders en school
  • met genoeg kennis van zaken
  • met goede afspraken over opvang bij calamiteiten.

“Met de komst van passend onderwijs nemen scholen steeds meer verantwoordelijkheid voor ondersteuning die kinderen op school nodig hebben. Goede diabetes zorg hoort daarbij.” zegt Floor Kaspers, voorzitter van de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School.

‘Nu is het tijd voor implementatie’

“Wij zijn zo opgelucht dat de mogelijkheden voor goede diabeteszorg verruimd zijn en duidelijk op papier staan. Nu is de tijd rijp om zowel ouders als scholen praktisch verder te helpen”, zegt Lydia Braakman, directeur van de stichting Zorgeloos met Diabetes op School en moeder van twee dochters met diabetes.

Door ouders en scholen te informeren en adviseren over de verschillende opties en mogelijkheden in de klas versterkt de stichting de diabeteszorg op school. Vanuit gedegen onderzoek, praktijkervaringen en binnen een passend wettelijk kader. Met als doel dat alle kinderen met diabetes zorgeloos naar school kunnen gaan.

Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school