Expertisepunt voor ernstig zieke kinderen beschikbaar

Ouders, professionals en gemeenteambtenaren die te maken hebben met ernstig zieke kinderen kunnen hun zorgvragen stellen aan deskundigen, via het Meldpunt Juiste Loket.

De deskundigen beantwoorden vragen, verwijzen naar de juiste instantie of zoeken zelf naar een passende oplossing. Zij bieden ook maatwerk. Het expertisepunt maakt deel uit van het Meldpunt Juiste Loket.

Het expertisepunt is bedacht door de denktank intensieve kindzorg van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. In de denktank zitten ouders, verpleegkundigen, ouderorganisaties, verzekeraars en verschillende ministeries. Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag is het vaak onduidelijk welke instantie verantwoordelijk is voor het regelen en betalen van de zorg.

Bericht ministerie van VWS

Expertisepunt voor ernstig zieke kinderen beschikbaar