Europees netwerk voor consulenten OZL

Ziezon is het landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn en onderwijs in Nederland. Maar weet je dat er ook een Europese koepel is? Hospital Organisation for Pedagogues in Europe (HOPE) is het Europese netwerk voor consulenten OZL, oftewel ‘hospital teachers’. Een groot deel van de consulenten OZL in Nederland is lid van HOPE.

HOPE is een vereniging van Europese ziekenhuisleraren: leraren die in het ziekenhuis en/of thuis met kinderen werken die speciale zorgbehoeften hebben. HOPE brengt consulenten OZL, leerkrachten en docenten die met deze leerlingen werken samen. Informatie uitwisselen, elkaar inspireren, samenwerken en van elkaar leren draagt bij aan het belangrijkste doel van HOPE: zorgen dat elke zieke leerling het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en dat aansluit bij de individuele behoeften. Het motto van HOPE is ‘Continuity in Education’ en in de Charter of HOPE zijn de rechten op onderwijs van zieke leerlingen vastgelegd. De Charter of HOPE is op dit moment in 44 verschillende talen gepubliceerd, waaronder het Nederlands en het Fries.

Een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kan een zieke leerling de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan een consulent OZL het onderwijs zo organiseren dat dit aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze consulenten.

Europees netwerk voor consulenten OZL