Eduapp

Soms is het een uitkomst: leren op afstand. Vanuit huis kennis opbouwen via online methoden en apps.

De op school gehanteerde methoden hebben vaak een softwarecomponent die ook op afstand ingezet kan worden. Als dat niet het geval is, zijn er ook apps en programma’s via het internet beschikbaar. In beide gevallen is het waardevol als er ook – online – ondersteuning bij het leren geboden wordt. De docent is en blijft vraagbaak, ondersteuner, instructeur en maatje.

Eduapp is een platform voor het zoeken naar innovatief lesmateriaal.

Eduapp