Alle leerlingen een plek

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen naar school gaan en een passend aanbod krijgen.

De wetgeving biedt ruimte voor scholen en samenwerkingsverbanden om in overleg met ouders voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Dit kan soms ook deels op een andere locatie dan waar de leerling is ingeschreven. In twee brochures voor PO en VO worden de mogelijkheden op een rij gezet.

Alle leerlingen een plek