Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Informatie en advies voor leraren

Een klas heeft ongeveer één leerling met langdurig onverklaarde lichamelijke klachten. Denk aan leerlingen met buikpijnklachten, misselijkheid of vermoeidheidsklachten.

Bij deze leerlingen is er vaak sprake van langdurig en/of regelmatig ziekteverzuim. De term die voor deze klachtengroep wordt gebruikt is SOLK; somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Door het ontbreken van een duidelijke verklaring ontbreekt er vaak ook een eenvoudige oplossing voor het ziekteverzuim. Voor scholen is dit lastig, omdat een helder advies over hoe de leerling het beste te ondersteunen niet voorhanden is. Scholen staan in veel gevallen aan de zijlijn, maar zien het verzuim oplopen.

De brochure

Namens Ziezon wordt met dit document getracht scholen enkele handvatten te bieden die kunnen helpen bij het begeleiden van de leerling met SOLK. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en praktijkervaring van consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) van Ziezon, die frequent met deze leerlingen te maken hebben. Echter, opgemerkt moet worden dat de situatie per leerling anders is en de richtlijnen daarom als leidraad dienen te worden gebruikt, niet als protocol. Tevens is het gebruik ervan de verantwoordelijkheid van de scholen zelf.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank en lees hieronder verder.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

U vindt hier betrouwbare informatie over psychische klachten bij kinderen en adolescenten. Deze kennis, inclusief praktijkstandaarden voor diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige psychische problemen, is voor en door professionals in de brede...