Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Nieuwe cijfers laten zien dat een op de vier jongeren te maken heeft met een chronische aandoening. Consulenten OZL die zijn aangesloten bij Netwerk Ziezon bieden scholen ondersteuning zodat deze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven volgen, passend bij hun mogelijkheden en leerbehoefte.
Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd.

Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief.
Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren.

Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Lees hier het artikel uit NRC (8 april 2019)

Lees hier de samenvatting van het rapport.

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek