Brochures

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie

Informatie en advies voor leraren Een leerling uit uw klas moet een stamceltransplantatie ondergaan. Door deze langdurige en intensieve behandeling raakt zijn leven ontregeld en komt het volkomen in het teken van ziekte en behandeling te staan. Toch blijft school ook...

Sikkelcelziekte

Sikkelcelziekte

Informatie en advies voor leraren Sikkelcelziekte komt vooral voor bij mensen die van oorsprong afkomstig zijn uit tropische en subtropische landen. In Nederland leven naar schatting ongeveer 1000 tot 1500 kinderen met deze ziekte. Sikkelcelziekte is een chronische en...

Non-Hodgkin-Lymfoom

Non-Hodgkin-Lymfoom

Informatie en advies voor leraren Een Non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. De symptomen die bij de presentatie van dit ziektebeeld horen zijn heel divers, variërend van nauwelijks klachten tot ernstig ziek. Algemene symptomen zijn: onbegrepen...

Allergie

Allergie

Informatie en advies voor leraren In het medisch woordenboek wordt allergie omschreven als: 'Een specifieke reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die normalerwijze niet schadelijk zijn.' De ‘lichaamsvreemde stoffen’ waar sommige mensen allergisch op...

Buikklachten

Buikklachten

Informatie en advies voor leraren Buikklachten komen vaak voor bij kinderen van alle leeftijden. Buikpijn kan plotseling opkomen en een korte periode hevig zijn. Men spreekt dan van acute buikpijn. Buikpijn die gedurende meerdere maanden steeds terugkeert en wisselt...

Astma

Astma

Informatie en advies voor leraren Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ongeveer 10-15 % van alle kinderen heeft een vorm van astma. Dus in elke klas zijn dat 2-3 kinderen! Astma is een chronische luchtwegaandoening en bij astma speelt aanleg...