Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH)

Scholen zijn al bijna 15 jaar verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten van OZL blijven ondersteuning bieden, ook na invoering van de wet Passend Onderwijs. Verandert er iets voor scholen en zieke leerlingen, wat wordt de werkwijze?

In bijgaand artikel een gesprek met Claudia Molier, coördinator OZL Haaglanden van het HCO.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH)