Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs

Deze literatuurlijst bevat leesboeken, informatieboeken, tijdschriften en websites over oncologie. De lijst is samengesteld door Marijke Smienk en Saskia Meijer, consulenten OZL verbonden aan het AMC-VUMC, die deel uitmaken van het netwerk Ziezon. De literatuurlijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Boekenlijst oncologie PO (2016)
Boekenlijst oncologie VO (2016)

Literatuurlijst oncologie voor het primair- en voortgezet onderwijs