Timpaan Support

Onderwijsondersteuning op maat

Wanneer je te maken krijgt met een zieke leerling op school, kun je voor advies en begeleiding terecht bij de consulent Onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Rein Beld, de consulent, biedt thuis of in één van de Drentse ziekenhuizen onderwijsondersteuning op maat en begeleiding op sociaal emotioneel gebied aan de zieke leerling.

Consulenten

Rein Beld

Rein Beld

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

E-mail: r.beld@timpaanonderwijs.nl
Telefoon: 06 155 09 126

Transportweg 12, 9405 PR Assen
Postbus 24, 8400 AA Gorredijk
Telefoon: 088-9080100
Website: www.timpaanonderwijs.nl
E-mail: info@timpaanonderwijs.nl

Onderwijsondersteuning binnen de gemeenten

 • Aa en Hunze
 • Assen
 • Borger – Odoorn
 • Coevorden
 • De Wolden
 • Emmen
 • Hoogeveen
 • Meppel
 • Midden Drenthe
 • Noordenveld
 • Tynaarlo
 • Westerveld

Timpaan Support

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Chronisch zieke leerlingen binnenboord houden: het kán!

In het magazine van het openbaar onderwijs is een artikel verschenen over scholen die alles Uit de kast halen om chronisch zieke leerlingen binnenboord te houden. Dat het kan, en hoe het kan, is te zien op het Nassau College in Assen. De consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Rein Beld van Timpaan onderwijs helpt de school daarbij.