RPCZ Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

Scholen in Zeeland kunnen een beroep doen op advies en/of begeleiding door consulenten van de onderwijsadviesdienst RPCZ, die hulp bieden bij het verhelderen en het uitwerken van de vraagstelling van de school en de ouders in de vorm van een concrete aanpak.

Dienstverlening door de consulenten kan bestaan uit verschillende vormen van advies en/of begeleiding:

 • Adviseren over en meedenken in het ontwikkelen en uitwerken van een concrete en planmatige aanpak bijvoorbeeld in de vorm van een ontwikkelingsperspectief (OPP);
 • Adviseren over en aanvragen van een digitale klasgenoot, waardoor via een digitale verbinding zieke leerlingen thuis of in het ziekenhuis lessen op school kunnen volgen;
 • Adviseren over en mede mogelijk maken van thuisonderwijs gedurende een beperkte periode;
 • Afstemmen en samenwerken met ketenpartners, zoals ambulante begeleiding, leerplichtambtenaar, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin;
 • Adviseren en begeleiden bij terminale ziekteprocessen, sterven en rouw bijvoorbeeld in de vorm van een ouderavond.

Consulenten

Ad Adriaanse

Ad Adriaanse

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

aadriaanse@rpcz.nl
Tel: 06 21823602

Yvette Fassaert-Oomens

Yvette Fassaert-Oomens

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

yfassaert@rpcz.nl
Tel: 0621823608

Olga Franse

Olga Franse

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

ofranse@rpcz.nl
Tel: 0621823609

Elly de Graaff

Elly de Graaff

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

edegraaff@rpcz.nl
Tel: 0621823647

Els Kamp

Els Kamp

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

ekamp@rpcz.nl
Tel: 0621823898

Edisonweg 2, 4382 NW Vlissingen
Postbus 351, 4380 AJ Vlissingen
Telefoon: 0118 480800
www.rpcz.nl
rpcz@rpcz.nl

Onderwijsondersteuning binnen de gemeenten

 • Borsele
 • Goes
 • Hulst
 • Kapelle
 • Middelburg
 • Noord-Beveland
 • Reimerswaal
 • Schouwen-Duiven
 • Sluis
 • Terneuzen
 • Tholen
 • Veere
 • Vlissingen

RPCZ

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.