Edux Onderwijspartners

Het volgen van onderwijs is een van de belangrijkste aspecten voor zieke leerlingen om erbij te horen en ‘normaal’ te zijn. Veel zieke leerlingen hebben extra ondersteuning nodig van school en deze extra onderwijszorg levert vaak vragen op. Onze consulenten zorgen er samen met school voor dat het onderwijs aan zieke leerlingen zoveel mogelijk doorgang vindt.

De ondersteuning wordt namens Edux uitgevoerd door KluppluZ.

 

De ondersteuning die geboden wordt is kosteloos en kortdurend (maximaal drie maanden). Wij bieden onder andere de volgende diensten:

 • Adviseren van leerkrachten en ouders;
 • Informatie verschaffen over ziektebeelden;
 • Beoordelen van de mogelijkheden binnen de basisondersteuning;
 • In kaart brengen van onderwijsbehoeften;
 • Begeleiden van arrangementsaanvragen;
 • Tijdelijke ondersteuning op het gebied van onderwijs;
 • Ondersteuning bij praktische zaken, waaronder het bekijken van mogelijkheden tot aanpassingen in de klas of binnen de school;
 • Begeleiding van de individuele leerling;
 • Inzet en uitleen van materialen (bijvoorbeeld leskoffers met lesmateriaal of leesboeken);
 • Het inzetten van digitale middelen voor onderwijs vanuit huis of ziekenhuis (KPN Klassecontact).

Consulenten

Monique van Delft

Monique van Delft

Coordinator en consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

m.vandelft@kluppluz.nl
Tel: 06 10586478

Ingeborg van der Hilst

Ingeborg van der Hilst

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

i.vanderhilst@kluppluz.nl
Tel: 06 83444957

Nicolette Simons

Nicolette Simons

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

n.simons@edux.nl
Tel: 06 83440611

Boukje van de Sanden-Middelhoff

Boukje van de Sanden-Middelhoff

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

b.middelhoff@kluppluz.nl
Tel: 06 25748617

Tolweg 11 4851 SJ Ulvenhout
Postbus 75 4850 AB Ulvenhout
Telefoon: 076-5245500
www.edux.nl
info@edux.nl

Onderwijsondersteuning binnen de gemeenten

 • Alphen
 • Altena (voorheen Woudrichem, Werkendam, Aalburg)
 • Baarle Nassau
 • Bergen op Zoom
 • Breda
 • Chaam
 • Drimmelen
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Gilze en Rijen
 • Halderbergen
 • Moerdijk
 • Oosterhout
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Steenbergen
 • Woensdrecht
 • Zundert

Edux

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...

Passend onderwijs aan zieke kinderen

In het blad PO Magazine is in november 2016 in het themanummer 'Passend onderwijs bestaat al lang' een artikel opgenomen over passend onderwijs aan zieke kinderen. In het hele land zetten consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) zich ervoor in om...