Buro Puur organiseert deskundigheidsbevordering eetstoornissen

Buro Puur verzorgt regelmatig ééndaagse trainingen rond het thema eetstoornissen. Het doel van deze trainingsdag is professionals leren een eetstoornis eerder te herkennen en leren hoe ze de juiste hulp kunnen bieden. Alle professionals die met jongeren werken, zoals de docent/leerkracht, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, leerlingbegeleider, interne begeleider, school maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener zijn van harte welkom.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Wat is een eetstoornis en welke eetstoornissen zijn er?
  – Hoe vaak komen eetstoornissen voor?
  – Hoe ontstaan eetstoornissen?
  – Kun je herstellen van een eetstoornis?
 • De leefwereld van iemand met een eetstoornis
  – Hoe is het om een eetstoornis te hebben?
  – De talenten van iemand met een eetstoornis
 • Vroegtijdig leren signaleren met behulp van het signaleringsmodel
  – Wie heeft een verhoogde kans op het krijgen van een eetstoornis?
 • Het stappenplan ‘Wat te doen bij vermoedens van een eetstoornis’
  – Wat te doen in de verschillende fasen van de eetstoornis?
  – Motivatie: hoe werkt dat bij eetstoornissen?
  – Hoe ga je als school om met leerlingen met een eetstoornis?
  – Het gesprek met kind/ouders & hoe ondersteun ik ouders
 • Nieuwe ontwikkelingen in de hulpverlening
  – Waar vind je hulp? Gespecialiseerde hulpverleners
  – Transitie jeugdzorg, Zorgstandaard Eetstoornissen en dwangbehandeling

Raadpleeg de website van Buro Puur voor actuele data.

Buro Puur organiseert deskundigheidsbevordering eetstoornissen