Beleid bij meerdere kinderen met Cystic Fibrosis (CF) op één school

Naar aanleiding van recente vragen van patiënten en scholen over het beleid wanneer op een school meerdere kinderen met CF verblijven is recent door de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) een kort advies op de NCFS site vermeld (november 2013). Dit beleid betreft enkele algemene adviezen, zoals aparte klas, apart gym en apart toilet, handhygiëne en gebruik handenalcohol.

De praktische uitvoering van dit advies werd tijdens het NCFS – symposium in februari 2014 besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Tijdens en naar aanleiding van deze workshop werd door de deelnemers, workshopleiders en ervaringsdeskundigen (o.a. zorgcoördinator van een middelbare school) een voorstel uitgewerkt voor een Richtlijn met algemene adviezen die breed toepasbaar zijn en een uitgangspunt vormen voor de uitvoering van dit beleid binnen en door individuele scholen. In samenwerking met het CF-centrum van het UMC Utrecht is een set richtlijnen vastgesteld.

Educatieve Voorziening
Wilhelmina Kinderziekenhuis
UMC Utrecht

Beleid bij meerdere kinderen met Cystic Fibrosis (CF) op één school