Zorgen over, zorgen voor…

Ria Bakker, Janet Bootsma, Mieneke Engwerda
Consulenten OZL
Ziezon, 2014

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.
Het boekje geeft u praktische informatie over de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. De informatie is bedoeld om u een houvast te bieden, en vormt een eerste stap naar begeleiding.
Het boekje is geen blauwdruk voor alle leerlingen met een chronische ziekte, elke leerling is uniek in zijn eigen situatie. U kunt het boekje hieronder downloaden.

Zorgen over, Zorgen voor... de leerling met een chronische of langdurige ziekte. - Ziezon, 2014

Print Friendly, PDF & Email