Wat is Chronisch of langdurig ziek en het belang van onderwijs?

Chronisch ziek

Een chronische ziekte is bij de huidige stand van de medische wetenschap niet te genezen. De ziekte kan wel behandeld worden om de klachten beheersbaar en draaglijk te houden. Vaak kent een chronische ziekte afwisselende perioden van meer of minder ernstige ziekteverschijnselen. De onvoorspelbaarheid van de klachten leidt soms tot onbegrip van de omgeving.

Langdurig ziek

Sommige ziekten zijn in principe wel te genezen, maar vragen een zware en langdurige behandeling. Kanker is hiervan een voorbeeld. Een langdurige ziekte en de behandeling die daarvoor nodig is, kan leiden tot blijvende veranderingen op lichamelijk, cognitief en emotioneel gebied.

Het belang van onderwijs voor een zieke leerling

Voor een gezonde psychologische ontwikkeling heeft elk kind behoefte aan competentie, autonomie en relatie. Bij ziekte komen al deze drie basisbehoeften in de knel. Binnen het onderwijs zijn er veel mogelijkheden om hieraan te werken. Onderwijs is daarom erg belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen die ziek zijn.

Competentie

In de medische wereld is er vooral aandacht voor de zieke kant van het kind. Het zelfvertrouwen van kinderen kan een behoorlijke knauw krijgen als ze het gevoel hebben dat hun lichaam ze in de steek laat. Onderwijs doet een beroep op de sterke en gezonde kant van het kind. Leerlingen krijgen zelfvertrouwen door op school te laten zien wat ze kunnen. Door met school bezig te zijn, werkt een leerling aan zijn toekomst.

Autonomie

Zieke kinderen verliezen een deel van hun autonomie. De ingrepen door de arts zijn noodzakelijk. Kinderen zijn gedwongen om controle over hun leven en lichaam af te geven om beter te kunnen worden. Bezig zijn met schooltaken biedt afleiding en regelmaat in onzekere omstandigheden.

Relatie

Door hun ziekte verliezen kinderen veel contacten, vooral met leeftijdgenoten. Op school, tussen hun klasgenoten, ervaren kinderen dat ze erbij horen, dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn.


Print Friendly, PDF & Email