Ondersteuning in en vanuit het universitair medisch centrum

De educatieve voorzieningen zijn er voor iedere leerling die onder behandeling is van een universitair medisch centrum en een chronische of langdurige (psycho)somatische aandoening heeft die (mogelijk) van invloed is op het functioneren op school. Uiteraard worden daarbij ook de ouder(s)/verzorger(s) en de school van het primair of voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs betrokken. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. 

De consulenten van de educatieve voorziening bieden de volgende ondersteuning:

 • begeleiden van individuele leerlingen bij het leerproces;
 • informeren en adviseren van ouders/verzorgers over de gevolgen van ziek zijn en onderwijs;
 • ondersteunen van leerkrachten en scholen door voorlichting te geven over gevolgen van ziekten en behandeling;
 • advies geven aan scholen over het omgaan met een zieke leerling;
 • afstemmen met de consulent OZL in de regio;
 • informeren en adviseren van ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen, zoals bij het aanvragen van een zorgarrangement binnen passend onderwijs;
 • informeren van externe instanties die met zieke leerlingen te maken hebben;
 • gastcolleges geven aan lerarenopleidingen.

Print Friendly, PDF & Email

Voorbeelden ondersteuning door UMCs

 • In het blad Attent van de Vereniging Ouders ,Kinderen en Kanker (VOKK) kun je lezen hoe het onderwijs in de meeste gevallen gewoon doorgaat als je kind kanker krijgt. Een universitair medisch centrum heeft hiervoor een speciale Educatieve Voorziening, waar consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen werkzaam zijn. Deze consulenten begeleiden, adviseren en informeren leerlingen, ouders en scholen. Zij zorgen er voor dat de scholing en ontwikkeling van kinderen en ¡ongeren met kanker zo goed mogelijk verloopt.

 • In deze film vertelt Ricky over zijn ziekte en over het onderwijs, dat aansluit bij wat hij kan. Daarnaast vertelt een docent van een school voor voortgezet onderwijs wat het voor de school betekent om een zieke leerling te begeleiden en onderwijs op maat te geven.

 • De WKZ-school

  Laat kinderen zo snel mogelijk weer dingen voor school doen, is het uitgangspunt van de WKZ-school: ondanks dat kinderen lichamelijk iets mankeren, ze kunnen wél nog denken. Door les te krijgen ontdekken ze dat ze meer kunnen dan ze dachten en daar genieten ze van.

 • In het ziekenhuis wordt les gegeven aan kinderen van vier tot en met achttien jaar die langer dan een week opgenomen zijn. Soms in een klas, maar meestal aan bed. Dit kan komen door de leeftijdsverschillen, maar ook vanwege infectierisico’s of omdat de kinderen een specifieke behandeling ondergaan.

 • Wanneer een kind ziek is en in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan het onderwijs toch gewoon doorgaan. Het kind krijgt dan begeleiding en les van de afdeling Educatieve Voorziening.