Ziezon aanwezig op de Nationale SEN Conferentie

Op 16 september vindt de conferentie over Special Educational Needs plaats, voor iedereen die daarbij betrokken is. Het thema is passend onderwijs in de klas.

Ziezon is met een informatiestand aanwezig op deze conferentie samen met KlasseContact en verzorgt ook een lezing over de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen in de regio.

Meer informatie is hier te vinden.


Print Friendly, PDF & Email