Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Inleiding
U vindt hier de Ziezonbrochure over Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).

SOLK
Een klas heeft ongeveer één leerling met langdurig onverklaarde lichamelijke klachten. Denk aan leerlingen met buikpijnklachten, misselijkheid of vermoeidheidsklachten. Bij deze leerlingen is er vaak sprake van langdurig en/of regelmatig ziekteverzuim. De term die voor deze klachtengroep wordt gebruikt is SOLK; somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Door het ontbreken van een duidelijke verklaring ontbreekt er vaak ook een eenvoudige oplossing voor het ziekteverzuim. Voor scholen is dit lastig, omdat een helder advies over hoe de leerling het beste te ondersteunen niet voorhanden is. Scholen staan in veel gevallen aan de zijlijn, maar zien het verzuim oplopen.

De brochure
Namens Ziezon wordt met dit document getracht scholen enkele handvatten te bieden die kunnen helpen bij het begeleiden van de leerling met SOLK. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en praktijkervaring van consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) van Ziezon, die frequent met deze leerlingen te maken hebben. Echter, opgemerkt moet worden dat de situatie per leerling anders is en de richtlijnen daarom als leidraad dienen te worden gebruikt, niet als protocol. Tevens is het gebruik ervan de verantwoordelijkheid van de scholen zelf.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs