Scoliose

Inleiding
U vindt hier een samenvatting van de Ziezonbrochure over scoliose en een link naar de gehele brochure.

Wat is scoliose?
Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen scoliose en komen er ieder jaar circa 1.000 nieuwe patiënten bij, meestal meisjes tussen de tien en achttien jaar. Per jaar worden zo’n 6.500 patiënten in een ziekenhuis behandeld, waarvan er ongeveer 600 geopereerd worden.

Behandeling van scoliose
De behandeling van scoliose bij leerlingen bestaat uit drie categorieën en is met name gebaseerd op het voorkomen van progressie van de bocht.

 • Observatie
  In de groei zal als de bocht klein is worden afgewacht door de orthopeed, omdat er dan een grote kans is dat de bocht niet verder toeneemt.
 • Dragen van een brace
  Vooral bij leerlingen met een scoliose die in de groei zijn, wordt een brace voorgeschreven voor de behandeling van de scoliose.
 • Operatie / revalidatie
  Als de rug een grote bocht heeft zal een operatie worden geadviseerd omdat in de toekomst verergering kan optreden ook na de groei. Bij een scolioseoperatie wordt de rug zo recht mogelijk vast gezet met behulp van speciale staven en schroeven. Dit is een grote operatie welke meerdere uren duurt. Na de operatie volgt een periode van revalidatie. Na 3 tot 4 weken kan een leerling doorgaans weer naar school. Sporten kan pas weer na 6 tot 9 maanden.

Gevolgen voor het onderwijs

Over de volgende onderwerpen kunt u meer lezen in de brochure.

 • Contactpersoon op school
  Eén aanspreekpunt op school voor leerling en ouders is van belang.
 • Uitleg aan klasgenoten
  De leerling met een scoliose kan zich schamen voor de uiterlijke aspecten van de scoliose, uitleg kan vervelende reacties voorkomen.
 • Zitten, lopen in de school, gymles, tillen
  Dit zijn zaken die aanpassing vragen. In de brochure leest u hier meer over.
 • Inhalen van lesstof en vervoer naar school
  Inhalen van lesstof is noodzakelijk en vervoer naar school moet de eerste tijd geregeld worden. Zie brochure.

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
U kunt voor advies en begeleiding een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Dat kan wanneer uw leerling op school problemen ondervindt als gevolg van zijn ziekte, maar ook wanneer hij thuis is of opgenomen in een ziekenhuis. Als uw leerling onder behandeling is van een Universitair Medisch Centrum, kunt u ondersteuning krijgen van een consulent van de Educatieve Voorziening van het betreffende Universitair Medisch Centrum. In andere gevallen kunt u een beroep doen op een consulent van het Onderwijsadviesbureau in uw regio.

Klokhuis filmpje over scoliose

Patiëntenvereniging
www.scoliose.nl

 


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs