Ziezonbrochures Ziektebeelden

HUS

De afkorting HUS staat voor Hemolytisch Uremisch Syndroom. HUS ontstaat als reactie op een darminfectie, veelal veroorzaakt door de E-coli-bacterie.

Lees meer

Jeugdreuma

Jeugdreuma is een verzamelnaam voor chronische gewrichtsontstekingen bij kinderen. Omdat de medische term voor Jeugdreuma Juveniele Idiopatische Artritis is, wordt het ook wel JIA genoemd. Chronisch betekent dat het langer duurt dan drie maanden en niet vanzelf of niet makkelijk overgaat.

Lees meer

Kanker

In Nederland worden ieder jaar 400 kinderen met kanker gediagnosticeerd. De meest vóórkomende typen van kanker bij kinderen verschillen van die bij volwassenen. Kanker bij kinderen kan in de vorm zijn van leukemie of in de vorm van solide (vaste) tumoren, die in ieder deel van het lichaam gevonden kunnen worden.

Lees meer

Kiemceltumor

Inleiding
U vindt hier een korte samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met een kiemceltumor
en een link naar de gehele brochure.
Wat is een kiemceltumor?
Een kiemceltumor is een vorm van kanker. Bij kanker is het evenwicht van de normale celdeling verstoord geraakt. Bij een kiemceltumor gaat het om cellen die nog niet rijp zijn (kiemcellen) en […]

Lees meer

Leukemie

Leukemie is kanker van de bloedvormende cellen en ontwikkelt zich in het beenmerg. Door de ziekte kunnen de normale bloedcellen zich niet goed ontwikkelen. De gevolgen zijn: bloedarmoede (anemie), snel blauwe plekken, bloedingen en een verminderd vermogen om infecties te bestrijden.

Lees meer

Mitochondriële aandoeningen

Een mitochondriële aandoening is een erfelijke, chronische zeldzame stofwisselingsziekte. Mitochondriën bevinden zich in nagenoeg alle lichaamscellen. Een van de functies van mitochondriën is het maken van energie. Indien één of meerdere van deze omzettingen niet goed verlopen ontstaat er een tekort aan energie.

Lees meer

Narcolepsie

Uitleg over het ziektebeeld narcolepsie met daarbij extra aandacht voor de mogelijke gevolgen op school. Tevens krijgt u tips om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de leerling met deze aandoening.

Lees meer

Nefrotisch Syndroom

Het Nefrotisch Syndroom wordt jaarlijks bij gemiddeld 57 kinderen vastgesteld. De behandeling is meestal succesvol, maar Kinderen hebben last van vermoeidheid. Daardoor kan er sprake zijn van onregelmatig schoolverzuim en concentratieproblemen.

Lees meer

Neuroblastoom

Een kinderlichaam bestaat uit miljarden cellen die zich voortdurend delen. Nieuwe cellen zorgen voor groei en ontwikkeling. In een gezond lichaam is de celdeling in evenwicht. Bij kanker is dit evenwicht verstoord geraakt. Bij een neuroblastoom gaat het om een kwaadaardige tumor die uitgaat van het sympathisch (onwillekeurig) zenuwstelsel.

Lees meer

Nierziekten

In Nederland zijn er ongeveer 400 kinderen tot achttien jaar die een ernstige nierziekte hebben. Bij ongeveer 75 van hen is de bloedzuiverende werking van de nieren zo laag, dat zij hun bloed op een kunstmatige manier moeten schoonspoelen door middel van dialyse. Elk jaar starten 20 tot 25 kinderen met een dialyseprogramma.

Lees meer

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Ondersteuning van kinderen en jongeren met gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in het onderwijs is belangrijk. Uit literatuur en de praktijk komt naar voren dat de onderwijsbehoefte van kinderen na het oplopen van hersenletsel drastisch verandert. Vaak schiet de onderwijspraktijk tekort.

Lees meer

Non-Hodgkin-lymfoom

Het non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Lymfoom (lymfeklierkanker) is ongeremde groei van lymfocyten. Doordat de lymfe-klieren gevuld raken met grote aantallen slecht functionerende lymfocyten (tumorcellen), ontstaan vergrote lymfeklieren en verliest het lichaam een deel van zijn afweer.

Lees meer

Obesitas

Inleiding
U vindt hier een korte samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met obestitas en een link naar de gehele brochure.
Wat is obesitas?
Obesitas is een term voor ernstig overgewicht. Het wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als volgt gedefinieerd: Een chronische ziekte, waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat, dat dit aanleiding geeft tot […]

Lees meer

Scoliose

In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen scoliose en er komen ieder jaar circa 1.000 nieuwe patiënten bij, meestal meisjes tussen de tien en achttien jaar. Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. U krijgt hier uitleg over de gevolgen voor het onderwijs van scoliose en de operatie hiervan.

Lees meer

Sikkelcelziekte

Als een kind naar school gaat is het belangrijk dat de school en de schoolarts op de hoogte zijn van het feit dat het kind sikkelcelziekte heeft. Deze leerlingen moeten op regelmatige basis bloedtransfusies hebben en zullen zich in de tussenliggende periodes steeds vermoeider gaan voelen

Lees meer

Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Een klas heeft ongeveer één leerling met langdurig onverklaarde lichamelijke klachten. Denk aan leerlingen met buikpijnklachten, misselijkheid of vermoeidheidsklachten. Bij deze leerlingen is er vaak sprake van langdurig en/of regelmatig ziekteverzuim.

Lees meer

Stamceltransplantatie

Kinderen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zullen hiervoor in een universitair medisch centrum opgenomen worden. Universitair medische centra hebben de beschikking over een Educatieve Voorziening.

Lees meer

Thalassemie

Informatie over thalassemie en over de gevolgen van deze aandoening voor het onderwijs.

Lees meer

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs