Obesitas

Inleiding

U vindt hier een korte samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met obestitas en een link naar de gehele brochure.

Wat is obesitas?

Obesitas is een term voor ernstig overgewicht. Het wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als volgt gedefinieerd: Een chronische ziekte, waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat, dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. De ziekte is complex en multifactorieel. Voor het vaststellen van de mate van overgewicht wordt de BMI (Body Mass Index) als maat gehanteerd. Bij kinderen worden de BMI-maten voor overgewicht en obesitas eerder bereikt dan bij volwassenen, omdat kinderen in de groei zijn en minder vetstapeling hebben.

Obesitas heeft gevolgen voor de gezondheid en voor de motorische en psychische gesteldheid van een kind. De beste behandelresultaten worden geboekt bij een multidisciplinaire behandeling door kinderarts, diëtist, bewegingstherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog, waarbij gefaseerd veel aandacht is voor verandering van de leefstijl. Essentiele elementen in de behandeling zijn de volgende vier onderdelen van een gezonde leefstijl (de zogenaamde de BOFT-gedragingen):

  • Stimuleren van dagelijks Bewegen en meer Buitenspelen.
  • Dagelijks Ontbijten
  • Reduceren van gebruik van zoethoudende dranken, van Fastfood en van tussendoortjes.
  • Verminderen van tijd besteed aan Tv-kijken en computeren.

Gevolgen voor het onderwijs

Er zijn diverse sociale en psychologische factoren die samenhangen met obesitas. Stigmatisering, pesten, lage eigenwaarde, slaapstoornissen en buitensluiting van de groep zijn waarschijnlijk onderliggende factoren die de relatie tussen obesitas en leerprestaties kunnen verklaren. Zo blijken leerlingen met overgewicht: vaker te doubleren; lagere cijfers te halen; zichzelf als minder goede leerlingen te beschouwen en vaker naar het speciaal onderwijs te gaan. Daarom is het belangrijk voor leraren om te weten waarmee ze de leerling met obesitas kunnen ondersteunen.

In de brochure geven we naast uitgebreide informatie over het ziektebeeld obesitas, vele tips en verwijzingen die leraren kunnen gebruiken in de begeleiding van een leerling met obesitas.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs