Obesitas

Wat weten we?
Steeds meer kinderen worden steeds zwaarder. De toename is vooral bij de kinderen in de lagere schoolleeftijd. “Nederland krijgt dikke problemen” is de titel van de ouderfolder bij een rapport, dat ingaat op de achtergronden, preventie en behandeling. Omdat de oorzaken van overgewicht vrijwel altijd in de omgeving gelegen zijn, zijn preventie en behandeling nog goed mogelijk. Voorwaarde hierbij is, dat ouders een belangrijke partner zijn in de behandeling. Immers het gedrag van kinderen tot ongeveer 12 jaar wordt in hoge mate bepaald door de ouders en in tweede instantie door de school.
Het is wel belangrijk op school de nodige aandacht aan dit groeiende probleem te geven.


Wat betekent dat voor de praktijk?

Belangrijk is dat de obese leerlingen zelf veel betrokken worden bij de keuzes die er gemaakt worden. Daardoor ontstaat er een bewustwordingsproces hoe ze zelf keuzes kunnen maken en meer greep en beheersing kunnen krijgen op hun eigen handelen om zichzelf daardoor in staat te voelen steeds meer met succes invloed uit te kunnen oefenen op hun omgeving en op zichzelf. Niet de omgeving moet zich aan hen gaan aanpassen maar zij moeten leren omgaan met de verleidingen die er zijn. Bewustwording en zelfvertrouwen zijn daarvoor belangrijke peilers. Daarin kan en moet ook het onderwijs en de onderwijsgevende een grote rol spelen.

Inzichten, tips en adviezen van algemene aard

 • Belangrijk: praat niet over diëten maar over ‘eetlijst’.
 • Praat niet over afvallen, vermageren enz. maar over gezonde leefstijl (beweging, voeding). Het gaat niet om de kilo’s maar om de leefstijl.
 • Besef: een dik lijf verbrandt meer energie om zichzelf op temperatuur te houden, dus moet en mag een dik kind ook wat meer eten dan een dunner kind. Hoeveel precies kan het beste via de diëtist worden vastgesteld.
 • De norm voor gezond bewegen is dagelijks één uur, waarvan twee keer per week intensief. Dit is onder meer via een sportclub te bereiken. Bij een niet obees kind geldt als norm dagelijks een half uur minimaal matig intensieve beweging.
 • De leerkracht moet veel aandacht besteden aan re-labeling: Enkele voorbeelden: Honger hebben wil zeggen, dat er iets in je lijf gebeurt en dat was juist de bedoeling. Het is niet moeilijk kleren te kopen omdat je dik bent, maar omdat je een goede smaak hebt. Ook XXL kan er zeer verzorgd uitzien.
 • Alle activiteiten met als resultaat verhoging van het zelfwaarde-gevoel zijn goede onderleggers bij gewichtstrainingsprogramma’s.
 • Gewichtsverminderingprogramma’s dienen door deskundige mensen opgesteld en onder hun supervisie uitgevoerd te worden. Ouders en ook school zijn belangrijke personen binnen het support-systeem van het kind. Stel zelf geen programma’s op. Laat je uitvoerig voorlichten door de behandelaars of ouders.
 • Een goed behandelprogramma werkt met kleine en haalbare subdoelen en geeft daardoor snel succesgevoelens aan het kind. In de eerste fase zal de controle sterk bij de uitvoerders liggen en geleidelijk overgaan naar zelfcontrole door het kind.
 • Weeg niet tussendoor op school maar laat dit uitsluitend bij de diëtist doen of zoals in het behandelprogramma is overeengekomen
 • Natuurlijk gaat elk kind wel eens over de schreef, bespreek het waarom hiervan, erken de worsteling die het kind doormaakt. Snap, dat er verleidingen zijn. Bespreek met de leerlingen hoe ze met deze verleidingen om willen gaan. Het is belangrijk dat de leerling daarin zèlf een bewuste keuze maakt. Straf nooit!! Fouten zijn om te leren.
 • Sla geen maaltijden over, in de praktijk leidt dit tot een toename van ongezond eetgedrag. Als het kind een behoefte heeft aan tussendoortjes, neem dan groente of fruit (tomaat, komkommer, kiwi, citrusvrucht) en zorg voor afwisseling van relatief energierijke groenten en fruitsoorten (banaan, avocado, en in mindere mate appel en peer) met energiebeperkte groenten en fruitsoorten.
 • Eet uitsluitend op vaste momenten en vaste plaats (bij voorkeur aan een tafel). Dit geldt ook voor het overblijven tussen de middag en de fruitmomenten. Eet niet voor een beeldscherm.
 • Rustig eten, met kleine hapjes en langdurig kauwen
 • Ga met een obees kind niet anders om dan met elk ander kind: plaats hem niet in een uitzonderingspositie, privileges of dergelijke.
 • Beloon uiteraard niet met eetbare beloningen.
 • Het is een fabeltje, dat dikke mensen stinken. Dat is uitsluitend zo bij onvoldoende persoonlijke hygiëne.

In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs