Non-Hodgkin-lymfoom

Inleiding
U vindt hier een korte samenvatting van de Ziezonbrochure over een leerling met het Non-Hodgkin-lymfoom en een link naar de gehele brochure.

Wat is het Non-Hodgkin-lymfoom?
Een Non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. De symptomen die bij de presentatie van dit ziektebeeld horen zijn heel divers, variërend van nauwelijks klachten tot ernstig ziek. Algemene symptomen zijn: onbegrepen gewichtsverlies, verminderde eetlust, nachtzweten en onbegrepen koorts. De diagnose wordt gesteld na operatieve verwijdering van een afwijkende lymfeklier, maar ook door onderzoek in het beenmerg en hersenvocht. In Nederland krijgen jaarlijks 35-50 kinderen deze diagnose. De meeste kinderen bij wie het Non-Hodgkin-Lymfoom wordt vastgesteld, zijn tussen de 5 en 12 jaar oud. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Kinderen met een Non-Hodgkin-Lymfoom hebben een genezingskans van 70-90%. De behandeling vindt grotendeels poliklinisch plaats en bestaat uit chemotherapie, bestraling en corticosteroïden medicatie.

Gevolgen voor het onderwijs
Kinderen met kanker kunnen gewoon naar school. Echter door de intensieve behandeling en/of fysieke gesteldheid kan er ook veelvuldig verzuim optreden. De behandeling beïnvloedt in vele opzichten het functioneren van de leerling op school. Eén van de aandachtspunten zijn de bijwerkingen van de therapie. 

Brochure
In de brochure die u hiernaast kunt downloaden besteden we uitgebreid aandacht aan dit ziektebeeld, aan de gevolgen voor het onderwijs en aan de aanpassingen die mogelijk zijn op school.


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs