Non-Hodgkin lymfoom

Wat weten we?
Het non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Lymfoom (lymfeklierkanker) is ongeremde groei van lymfocyten. Doordat de lymfe-klieren gevuld raken met grote aantallen slecht functionerende lymfocyten (tumorcellen), ontstaan vergrote lymfeklieren en verliest het lichaam een deel van zijn afweer.
De ziekte wordt in Nederland jaarlijks bij 35 tot 50 kinderen vastgesteld. Deze kinderen zijn overwegend in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar. De aandoening komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. De meest voorkomende vorm van het non-Hodgkin-lymfoom is het B-cel-lymfoom, genoemd naar het type lymfocyten (B-cellen) dat is aangetast. Het T-cel-lymfoom en het grootcellig anaplastisch lymfoom komen in mindere mate voor. De overlevingskansen van kinderen met een non-Hodgkin-lymfoom variëren, afhankelijk van het type lymfoom en de uitbreiding ervan door het lichaam, van 70 tot 90%.


Wat betekent dat voor de praktijk?

Met toestemming van de ouders kan een leerkracht toestemming worden verleend om deskundigen van het behandelcentrum te benaderen als er vragen zijn. Zowel de consulent van de Educatieve Voorziening als de maatschappelijk werker van de oncologieafdeling zijn geschikte contactpersonen die de school hulp kunnen verlenen.

Opstellen van een Individueel Leerprogramma
Zo snel mogelijk na het stellen van de diagnose, dient er een individueel leerprogramma
(I.L.P) te worden opgesteld door de school (in ieder geval door de eigen leerkracht + remedial teacher) eventueel met hulp van de consulent van de Educatieve Voorziening. Zo goed als mogelijk dient het een volledig onderwijsprogramma te bevatten. Behandeling kan sommige jonge kinderen in groep 1 of 2 een hoog risico geven, en speciale aandacht moet aan de leerling met leerproblemen worden gegeven. Beoordeel het kind regelmatig als leerkracht, en praat over kleine en grote veranderingen. Behandeling van kanker is geassocieerd met het mogelijk hebben van moeilijkheden
met een (of meerdere) van de volgende zaken:

  • aandacht en concentratie
  • presteren onder druk
  • visueel- en auditief geheugen
  • rekenen
  • gedragsveranderingen

Deze moeilijkheden, samen met onderbrekingen van aanwezigheid op school, kunnen een dramatische impact hebben op studieprestaties op de lange termijn. Voortdurend monitoren van de vooruitgang in de verschillende lessen op school, kan leiden tot het snel ontdekken van leerproblemen die zich soms pas na enige jaren kunnen voordoen. Wanneer leerlingen van klas naar klas, van school naar school gaan, moet hernieuwde communicatie formeel plaatsvinden opdat, de overdracht goed verloopt.


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs